Mobilizácia chrbtice

Táto terapeutická metóda sa využíva na odstránenie blokád chrbtice.

Pod pojmom mobilizácia treba chápať opakované pohyby do bodu bolesti, po ktorých sa zlepšuje rozsah pohyblivosti. Táto technika sa vykonáva opakovanými nenásilnými pohybmi – pružením, vždy v smere obmedzenia pohybu. Tlak a ťah sa vykonáva takou silou, aby v okolí ošetrovaného miesta nedošlo k obrannému spazmu svalov. Pri tejto terapii platí zásada, že by nemala výrazne bolieť, maximálne je možné cítiť ťah.

Je nutné, aby mobilizáciu vykonával iba odborník s patričným vzdelaním a licenciou, inak môže dôjsť k nezvratným poškodeniam.

V prípade otázok nás
neváhajte kontaktovať

Vaša správa bude odoslaná na našu emailovú adresu info@sancaprenas.sk Následne Vás budeme kontaktovať v čo najkratšom možnom čase